* – WYMAGANE POLE

Regulamin

Założenia Narodowej Kampanii Jakości Ociepleń Budynków

(www.ocieplenia.com.pl)

W trosce o jakość systemów ociepleń oferowanych na polskim rynku, kompleksowość ich stosowania, a w konsekwencji bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, BOLIX uruchamia Narodową Kampanię na rzecz Jakości Ociepleń Budynków, której nadrzędnym celem jest propagowanie wiedzy w zakresie systemów ociepleń budynków oraz najwyższych standardów ich realizacji.

I. Adresaci Kampanii

1. Adresatem Kampanii jest każda osoba, zainteresowana tematyką jakości oraz edukacją w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawców prac ociepleniowych, inwestorów, producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, a także użytkowników różnorodnych obiektów.

II. Udział w Kampanii

1. Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Kampanii wszystkie podmioty, które w swych działaniach spełniają wysokie wymogi jakościowe m.in. wymagania w zakresie ISO, posiadają własne ośrodki badawcze/ laboratoria, poddają się cyklicznym badaniom prowadzonym przez zewnętrzne ośrodki badawcze oraz zaangażują się merytorycznie lub finansowo w kampanię.

2. Szczegółowe propozycje współpracy, przedstawimy indywidualnie, po zapoznaniu się z daną propozycją i profilem działania danego podmiotu. W tym celu prosimy o kontakt na adres: wsparcie@ocieplenia.com.pl.

III. Postanowienia końcowe

1. Organizatorem Kampanii jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Stolarska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000230009, NIP 526-26-85-697, Regon 015433210, zwana dalej „Organizatorem” lub „BOLIX”.

2. Organy władzy publicznej, w tym jednostki samorządowe, agencje państwowe i tym podobne instytucje nie są organizatorami Kampanii.

3. Kampania jest organizowana na zasadach określonych niniejszym dokumentem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Założenia kampanii dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ocieplenia.com.pl. 

IV. Dodatkowe akcje i regulaminy

1. W ramach Kampanii mogą być organizowane dodatkowe akcje, w szczególności konkursy, które mogą ograniczać krąg uczestników. Każdorazowo szczegóły takiej akcji zostaną podane w odrębnym regulaminie.

 

Postanowienia dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną - tutaj

Zasady wykorzystania Bazy Materiałów - tutaj

Porady zawarte na stronie www.ocieplenia.com.pl nie zastępują Projektu Technicznego Budynku, Instrukcji ITB, Instrukcji BOLIX ani Aprobat Technicznych wskazanych produktów oraz systemów, ale uzupełniają powyższe dokumenty o szczegółowe wskazówki związane z wykonywaniem dociepleń i stosowaniem produktów w systemach BOLIX.

 

Wyszukaj porady

Kategorie