* – WYMAGANE POLE

O programie

W trosce o jakość systemów ociepleń oferowanych na polskim rynku, kompleksowość ich stosowania, a w konsekwencji bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, BOLIX uruchamia Narodową Kampanię na rzecz Jakości Ociepleń Budynków, której nadrzędnym celem jest propagowanie wiedzy w zakresie systemów ociepleń budynków oraz najwyższych standardów ich realizacji.

Sprawdzona… Gwarantowana…Najwyższa… Jakość to w branży budowlanej stały element komunikacji służącej promowaniu produktów i usług. Często sprowadza się ona niestety jedynie mglistego sloganu, który dla odbiorców jest mało czytelny. A przecież rzetelna jakość da się zmierzyć i wyrazić  za pomocą bardzo konkretnych, inżynierskich wielkości. Zatem pojęcie Dobrej Jakości, oraz skutki wynikające z jej zaniechania, powinno być jasne dla wszystkich zainteresowanych. BOLIX od lat pracuje na rzecz przejrzystego prezentowania złożonych zagadnień  tworzących Jakość systemów ociepleń począwszy od projektowania, doboru materiałów i elementów systemu, produkcji, instalacji oraz wieloletniego ich użytkowania. 

Najnowsza inicjatywa firmy BOLIX – Narodowa Kampania Jakości Ociepleń Budynków to długofalowy program, który zakłada szeroko zakrojone propagowanie wiedzy o najważniejszych wyznacznikach jakości systemów ociepleń.

Termoizolacja w dalszym ciągu jest zagadnieniem, którego złożoność wywołuje sporo pytań i wątpliwości.

Inwestorzy, projektanci, producenci,   wykonawcy – mimo blisko 30 letnich doświadczeń z technologia ETICS - często nie doceniają istotnych elementów stanowiących o trwałości i estetyce naszych elewacji. Pojęcie systemu niejednokrotnie sprowadza się do pakietu różnorodnych produktów, zaniedbując zagadnienia kompatybilności i reperkusje prawne takiego podejścia.

Ideą naszej Kampanii jest dotarcie zarówno do fachowców, jak i do inwestorów celem podniesienia świadomości w zakresie wyboru systemowych rozwiązań.

Wierzymy, że Narodowa Kampania Jakości Systemów Ociepleń będzie na stałe wspierać gromadzenie i wymianę know-how w dziedzinie ociepleń budynków i pozwoli wspierać utrzymywanie najwyższych  standardy. 

Platformą komunikacji w ramach programu jest strona www.ocieplenia.com.pl  wspierana przez informacje na portalach branżowych. Zamierzamy prowadzić program edukacyjny uczniów, studentów, inwestorów, wykonawców przez szkolenia, w tym pokazy praktyczne, na temat roli jakości produktów i technologii systemów ociepleń, które będą realizowane między innymi przez Mobilne Centrum Szkoleniowe. 

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Kampanii wszystkie podmioty, które w swych działaniach spełniają wysokie wymogi jakościowe m.in. wymagania w zakresie ISO, posiadają własne ośrodki badawcze/ laboratoria, poddają się cyklicznym badaniom prowadzonym przez zewnętrzne ośrodki badawcze oraz zaangażują się merytorycznie lub finansowo w kampanię.

Szczegółowe propozycje współpracy, przedstawimy indywidualnie, po zapoznaniu się z daną propozycją i profilem działania danego podmiotu. W tym celu prosimy o kontakt na adres: jakosc@ocieplenia.com.pl.