* – WYMAGANE POLE

Lista artykułów

 • Co to jest ETICS?

  Baza wiedzy

  Metoda zwana ETICS to najpopularniejszy w Polsce sposób ocieplania ścian budynków od zewnętrz. ETICS - Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków, wcześniej metoda ta nazywana była  BSO (Bezspoinowy system ocieplania), jeszcze wcześniej  metodą ,,Lekką mokrą”.

 • Warstwy ocieplenia

  Baza wiedzy

  Warstwy jakie składają się na ocieplenie tworzą zintegrowany układ i współpracują ze sobą wzajemnie w różnych zakresach, dlatego tak ważne jest ich badanie przez wyspecjalizowane Instytuty i laboratoria, potwierdzające ich wzajemną fizyko-chemiczną kompatybilność.

 • Dlaczego o ociepleniu ETICS mówimy "systemy ociepleń"?

  Baza wiedzy

  Głównie dlatego że ocieplenie składa się z bardzo konkretnych warstw, stanowiących zintegrowany układ, przed którym stoją określone zadania związane m.in. z odpornością na czynniki zewnętrzne (deszcz, słońce, mróz, śnieg itd.), oddziaływania mechaniczne (ssanie wiatru, uderzenia, mycie itp.), jak również  oczekiwanie jak najwyższej trwałości i funkcjonalności.

 • Wymagana dokumentacja dla ociepleń ETICS

  Baza wiedzy

  Najważniejszym dokumentem dla systemów ociepleń jest krajowa lub europejska Aprobata Techniczna, czyli pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, potwierdzająca jego przydatność  do stosowania. Z ociepleniami ETICS wiąże się szereg innych dokumentów, wśród których znajdziemy dokumenty dopuszczające do obrotu oraz dokumenty i instrukcje niezbędne podczas realizacji robót ociepleniowych