* – WYMAGANE POLE

Formalności budowlane - dokumenty

Przedsięwzięciom budowlano-remontowym towarzyszą zazwyczaj rozmaite formalności. Udostępnione poniżej szablony najważniejszych, wymaganych dokumentów, ułatwią inwestorom przejście przez ten ważny etap realizacji ocieplenia.

DOCIEPLENIE BUDYNKU DO WYSOKOŚCI 12m

 

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane - tutaj
  2. Zgloszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych - tutaj

 

DOCIEPLENIE BUDYNKU DO WYSOKOŚCI POWYŻEJ 12m

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane - tutaj
  2. Pozwolenie na budowę - tutaj